simple site maker

Waarom een policy game?


Ander gedrag uitproberen en meteen het effect zien...

Een innovatieve wijze
om met uitdagingen in het beleid om te gaan: 

VTV In2action

Een policy game is een innovatieve manier om met een complex probleem om te gaan. In het spel worden de belanghebbenden (spelers) geplaatst in een fictieve omgeving, de simulatie, die (aspecten van) de werkelijkheid weerspiegelt. In organisatiekunde, managementwetenschap en operations research zijn games een veelgebruikte methode om organisaties voor te bereiden op een mogelijke verandering.

In deze nagebouwde werkelijkheid zijn de belangrijkste stakeholders en relaties ongewijzigd. Bepaalde elementen worden binnen de game echter achterwege gelaten en sommige andere zaken worden uitvergroot, waardoor een spelomgeving ontstaat waarin kan worden geleerd. 

De gesimuleerde omgeving geeft de deelnemers de mogelijkheid ander gedrag uit te proberen en te reflecteren op hun eigen gedrag, omdat ze direct zien wat voor impact dit gedrag heeft.


Wat levert het op?

Initiatiefnemers en deelnemers profiteren van de game, omdat:
  • De voorbereiding van de game in samenwerking met relevante organisatie (s) plaatsvindt. Dit geeft inzicht in de organisatiestructuur van het werkveld en de kansen en barrières voor samenwerking daarbinnen.
  • De game bijdraagt aan een gedeeld begrip van de dynamiek in het werk. Men leert de rol en de expertise van elkaars organisatie of belanghebbenden in het lokale netwerk kennen, alsmede de (on)mogelijkheden van een integrale aanpak. Daarnaast draagt het bij aan het onderlinge vertrouwen. 
  • De game leert hoe productief te zijn in een complex organisatorisch netwerk. Aan het eind van de game worden afspraken gemaakt in het echte leven op basis van de ervaringen in de game. Het geeft bovendien een impuls aan een betere kwaliteit van de beleidsvorming, reflecteert op het complexe systeem en bespaart tijd. 
  • De game de deelnemers de mogelijkheid biedt om te experimenteren met nieuwe beleidsvormingsprocessen in een veilige omgeving. Deelnemers spelen met simulaties, en analyseren ‘toekomstbeelden’ die ze willen verkennen. 
  • De game met bijbehorende rollen voor de deelnemers er voortdurend aan herinnert dat het een ‘spel’ is. Deze virtuele, veilige omgeving prikkelt de fantasie en creativiteit, die nodig zijn voor productieve communicatie.