drag and drop web maker

De game in de praktijk


VTV In2Action versterkt de samenwerking in het beleidsvormingsproces, en laat deelnemers zien hoe vanuit verschillende perspectieven naar gezondheid kan worden gekeken, en stimuleert het gebruik van kennis in al zijn facetten bij het ontwikkelen van beleid. 

Spelen met 
verschillende perspectieven: 

VTV In2action

VTV In2Action is een dynamische netwerkbijeenkomst voor ongeveer 40 deelnemers waarbij geïnteresseerden en belanghebbende partijen in de gemeente actief samen in gesprek gaan en aan het werk gaan op het thema ‘Gezond Opgroeien’. 

De game fungeert enerzijds als een instrument om vertrouwd te raken met beleidskeuzes vanuit diverse perspectieven van de volksgezondheid. Anderzijds verbetert het de samenwerking tussen de belanghebbenden van verschillende sectoren op het gebied van de volksgezondheid en vergroot de game het gebruik van wetenschappelijke- en praktijkkennis in het beleidsvormingsproces. 

Doel van VTV In2Action

Het streven om samenwerking en het gebruik van kennis in de beleidsvormingsproces te versterken. Het is bedoeld om leerervaringen op te doen en deze ervaringen naar het dagelijks werk te vertalen.

Voor wie?

Belangrijke stakeholders binnen het lokale gezondheidsbeleid: gemeente, GGD, zorg- en welzijn, scholen, vertegenwoordigers van burgers, sportorganisaties, private partijen.

Tijdsinvestering deelnemers

Een halfdaags evenement bestaande uit twee delen:
1) online interactieve game
2) real-world simulatie game 

Beleidsvorming

Samenwerking tussen de belanghebbenden van verschillende sectoren op het gebied van de volksgezondheid.

Interactie

Deelnemers krijgen als team een rol toebedeeld, en per team een budget. Het doel van het spel is invulling te geven aan het lokaal gezondheidsbeleid 'Gezond Opgroeien 2040'.