offline website builder download

Reacties van deelnemers


Naar aanleiding van het spelen van VTV In2Action in hun gemeente

“Doordat de rol die je in het spel speelt dicht bij je eigenlijke werk ligt, merk je dat je in het spel dezelfde keuzes maakt als in je werk. Dit geeft veel inzicht in je werk en hoe je daar met bepaalde informatie en keuzes omgaat.”


"Het gaat erom hoe je op een andere manier je vakgebied kunt overbrengen."

“Door dit soort sessies aan het begin van een project te houden, zouden veel sneller ideeën en netwerken kunnen ontstaan, zodat we sneller tot concrete plannen komen en tot de uitvoering van die plannen over kunnen gaan.”


"Een game als deze is veel meer dan zomaar een netwerkbijeenkomst."

“Dit reflecteert de echte wereld. We zijn steeds meer bezig het op deze manier aan te pakken zodat partijen elkaar weten te vinden. Daar worden we als wethouders blij van. Dat je elkaar soms niet begrijpt gebeurt ook in de praktijk."


"De deelnemers hebben echt gezamenlijk een plan bedacht.”

VTV In2Action is intussen met succes bij zes gemeenten gespeeld: Roosendaal, Schiedam, Ooststellingwerf, Deventer, Breda en Nuenen. Een variant op de game is met gezondheidsprofessionals gespeeld. Onder meer bij de NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health) en tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid. 
Het spelen van VTVIn2Action is in enkele gemeenten gevolgd door één of meerdere sessies waarin de diverse partijen in gezamenlijkheid hebben gewerkt aan het concretiseren van gezondheidsbeleid in de gemeente of wijk. 
Ook Gezonde School Adviseurs hebben onlangs kennis gemaakt met VTV In2Action. Tijdens dit spel hadden de adviseurs de missie om samen met de diverse gemeentelijke partijen te werken aan het Gezonde Schoolbeleid in de fictieve gemeente Struinen. 
Reacties van deelnemers in Nuenen: ,,Een mooie ervaring." - ,,Het is een goede vorm om met elkaar in contact te komen." -  ,,Grote meerwaarde voor mijn dagelijks werk.”