offline web page creator download

Historie VTV In2Action


Volksgezondheidsbeleid kan doeltreffender worden gemaakt wanneer het wordt gebaseerd op kennis. Deze kennis vindt zijn oorsprong in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijk onderzoek, maar ook in de ervaringen van diverse belanghebbenden. Policy games, zoals VTV In2Action, kunnen bijdragen aan een betere samenwerking, door meer kennis en begrip van de specifieke materie – in dit geval de volksgezondheid – en meer inzicht in mogelijke acties van maatschappelijke partners om tot verbetering te komen.

Een toegankelijk voorbeeld
voor het brede spectrum van gezondheidsbeleid: 

VTV In2action

VTV In2action vindt zijn oorsprong in twee games die hun waarde reeds in Nederland en Europa hebben aangetoond.


De VTV-game is één van de producten van de VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning, VTV, beschrijft de volksgezondheid en zorg in Nederland in verleden, heden en toekomst, inclusief factoren die de gezondheid en zorg beïnvloeden. Het vormt onder andere de basis voor de landelijke nota volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De analyses en feiten zijn ook relevant voor lokale overheden, GGD'en, preventie-instellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere gezondheids- en zorgorganisaties. 

De VTV geeft antwoord op veel vragen. Hoe staat het met de levensverwachting in Nederland? Welke ziekten komen veel voor? En welke zullen dat in de toekomst zijn? Hoe gezond leven Nederlanders? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Welke kansen zijn er om volksgezondheid te verbeteren? 

De 'real world' simulatie game In2Action is ontwikkeld als onderdeel van het REPOPA-project, een onderzoeksproject naar innovatieve manieren om het beleid ter bevordering van fysieke activiteit te verbeteren. Het project is gefinancierd door de Europese Commissie. REPOPA was gericht op het opnemen van kennis (evidence) en deskundige know-how in de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende beleidsmaatregelen.

In zijn huidige vorm is VTV In2Action een generiek beleidsspel. De game focust weliswaar op ‘een gezonde jeugd’, maar de opzet en vorm maakt dat het spel kan worden gezien als een toegankelijk voorbeeld voor het brede spectrum van gezondheidsbeleid. 

Hoe haal ik de meeste winst
uit het spelen van VTV In2Action?

Een belangrijke voorwaarde om het gewenste effect uit de game te krijgen is het inschakelen van het VTV In2Action-team, zij hebben ervaring in het voorbereiden en uitvoeren van VTV In2Action in Nederland.