best free web site maker

Op 12 april 2019 promoveerde dr. Hilde Spitters op het proefschrift getiteld “In2Action: A policy game to enhance collaboration in public health policies in three European countries”. Een bijzonder thema, want het combineert games met serieuze onderwerpen, ook wel ‘serious gaming’ genoemd. We mochten de kersverse doctor een paar vragen stellen over haar proefschrift, dat als kernvraag had in hoeverre een dergelijke game de samenwerking en kennisgebruik bij partijen, betrokken bij het beleid, kan vergroten. 

Via serious gaming naar gedragen gezondheids- beleid

Dr. Hilde Spitters: ,,Rondom het toepassen van serious games hangt nog steeds een zweem van ‘spelletjes doen’. Daar mag wat mij betreft verandering in komen, want In2Action blijkt een gunstig effect te hebben op samenwerking tussen diverse sectoren en domeinen binnen gemeenten"

Hilde, wat is volgens jou de kracht van een 'serious game’, vergeleken met andere manieren om samenwerking en kennisgebruik bij beleidsontwikkeling te versterken, zoals rondetafelgesprekken en stakeholder-panels/bijeenkomsten?

,,Er is niet zoiets als één kracht bij serious gaming, ik zie meerdere pluspunten. In2Action wordt gespeeld in een fictieve omgeving, maar een die wél linkt aan de werkelijke situatie in de gemeente. Hierdoor zijn mensen vrijer in hun doen en laten en is vaak ook de deelnemende wethouder makkelijker benaderbaar. Via de game brengt men het systeem van stakeholders – de belangrijkste partners - in kaart. Op die manier krijgen de deelnemers een goed beeld wie er betrokken zijn bij het ontwikkelen en bij het uitvoeren van gezondheidsbeleid. Doordat er in de game meerdere rondes worden gespeeld ontstaat telkens een discussie over ‘hoe het beter kan’. Een lerende omgeving als het ware.” 

Denk je dat Serious Gaming een meerwaarde heeft voor de publieke gezondheid? 

,,Uit het promotieonderzoek is gebleken dat de game een gunstig effect heeft op de samenwerking tussen diverse sectoren en domeinen binnen gemeenten. Kijkend naar de praktijk betekent dit dat wanneer je wilt werken aan een passender gezondheidsbeleid je het gesprek aan dient te gaan met stakeholders. Daarbij komt dat deze lokale partners via games als In2Action bekend worden met diverse socio-demografische gegevens, en waar je deze kunt verkrijgen. 

In2Action is in eerste instantie ontworpen rondom het thema 'Physical Activity', en focust vooral op jongeren. In hoeverre is de game volgens jou toepasbaar op andere thema's en doelgroepen?

,,De game is zeer zeker aan te passen richting andere thema’s. Het vraagt wel om een nieuwe stakeholder analyse om vast te stellen of er nieuwe rollen nodig zijn. Dit is ook gebleken voor het spelen van de game in een ander land. Een goede systeemanalyse is sowieso van belang om een relevante game te kunnen spelen.”

De serious game In2Action is in drie landen getest en onderzocht. Wat waren de voornaamste verschillen die je gevonden hebt?

,,Leuk dat je die vraag stelt. Het was heel interessant om de verschillen qua cultuur of politiek systeem te zien. Bij landen in Noord-west Europa ligt relatief veel macht op lokaal niveau. Dat geeft een andere dynamiek in het spel dan bijvoorbeeld in Oost-Europa, waar de prioriteiten nog door de nationale overheid worden vastgesteld, maar de implementatie op lokaal niveau plaatsvindt. Wat voor alle landen geldt, is dat er duidelijk positieve effecten meetbaar waren op het gebied van samenwerking tussen lokale partijen. Een mooi resultaat van een ‘interventie’ met relatief korte tijdinvestering!”

Heb je nog andere ideeën voor Serious Games voor de publieke gezondheid? 

,,Er zijn eerst nog wel wat hobbels te nemen. Rondom het toepassen van serious games hangt nog steeds een zweem van ‘spelletjes doen’, dus daar is nog wel wat missiewerk nodig. De meerwaarde van ‘gaming’ wordt vooral gezien in het ‘verandermanagement’, in relatief grote netwerken en grotere bedrijven. We weten dat de game floreert in een complexe omgeving, en daarom in potentie een ‘serieuze’ bijdrage kan leveren aan de uitdagingen die er momenteel in het gemeentelijk beleid liggen. Ik denk daarbij aan het terrein van de omgevingsvisie, waar partijen uit de fysieke én sociale omgeving elkaar moeten leren kennen en waarderen.” 

Literatuur:
Spitters HPEM. In2Action: A policy game to enhance collaboration in public health policies in three European countries. Doctoral Thesis. Enschede: Ipskamp, 2019. 235 p.
In Nederland is In2Action verder ontwikkeld tot VTV In2Action, en wordt geïmplementeerd i.s.m. het RIVM